ALAM Stav
Kontaktné údaje
......................................................................................................................

Sídlo spolocnosti
ALAM Stav
Ing. Anna Bugárová
922 08 Dubovany c. 230

ICO: 44 927 924

e-mail a web:
bugarova@vlastnyprojekt.dot.sk
bugar@vlastnyprojekt.dot.sk

www.vlastnyprojekt.dot.sk

Telefón:
00421 907 352 175
00421 908 901 207