ALAM Stav
Projekt pre stavebné povolenie obsahuje
......................................................................................................................
  • Projekt stavebnej časti - architektúru (pôdorys základov, pôdorys suterénu, pôdorys prízemia, pôdorys nadzemných podlaží, charakteristický rez a pohľady v mierke 1:50, situáciu osadenia stavby na pozemku a vedenie inžinierskych sietí v mierke 1:250, technickú správu)

  • Projekt stavebnej časti - statiku (posúdenie základovej škáry, posúdenie krovu, posúdenie stužujúceho venca, posúdenie prekladov, posúdenie stropnej dosky, posúdenie schodiska, technickú správu)

  • Projekt zdravotechniky

  • Projekt kúrenia

  • Projekt plynu

  • Projekt elektroinštalácie

  • Posudok energetického využitia

  • Všetky druhy prípojok - voda, kanalizácia, plyn, elektroinštalácia


Rozšírený projekt pre realizáciu navyše obsahuje:
......................................................................................................................
  • Projekt stavebnej časti - architektúru (riešenie detailov)

  • Projekt stavebnej časti - statiku (realizačné výkresy podľa statického návrhu a posúdenia)