Ing. Anna Bugárová
Znalec
Odbor: Stavebníctvo
odvetvia: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracovávam znalecké posudky najmä v lokalitách Trnava a okolie, Piešťany a okolie, Sereď a okolie. Ohľadom možnosti vypracovania znaleckého posudku v inej lokalite ma kontaktujte.